Ochrana osobních údajů

1. Rosier s.r.o. je správcem osobních údajů ve smyslu relevantních ustanovení GDPR.

2. Tímto jsou ve smyslu čl. 12 GDPR poskytnuty subjektům osobních údajů informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů a s tím souvisejících právech.

3. Rosier s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s GDPR, případně dalšími relevantními právními předpisy a při současném šetření práv osob, jejichž údaje jsou zpracovány. Naplňování povinností Rosier s.r.o. v oblasti ochrany osobních údajů je nedílnou součástí fungování Rosier s.r.o. .

4. Kategorie zpracovávaných osobních údajů se řídí rozsahem, ve kterém byly KNIHKUPCI poskytnuty, a to zejména prostřednictvím registračního formuláře na Platformě a dále údaji a informacemi získanými v rámci používání Platformy. Jedná se o poskytnuté adresní, identifikační a popisné údaje, především o jméno, příjmení, přezdívku, emailovou adresu, stejně tak jako elektronické údaje jako IP adresu či cookies, dále informace týkající se filmových preferencí či chování na Platformě.

5. Účelem zpracování osobních údajů je jejich zahrnutí do databáze provozované v rámci Platformy a případně další obchodní či jiné aktivity, pro které budou osobní údaje zpracovávány. V případě Rosier s.r.o. se jedná o uzavření a plnění smluv, vymáhání práv ze smluv, plnění zákonných povinností (poskytování informací zejména orgánům činným v trestním řízení, v přestupkovém či správním řízení, plnění povinností vůči mimo jiné ÚOOÚ, ČOI či ČTÚ), oprávněné zájmy Rosier s.r.o. (ochrana základních či jiných práv ČSFD vyplývajících z obecných právních předpisů, vč. ochrany majetku) a účely zahrnuté v rámci uděleného souhlasu subjektů osobních údajů.

6. Právními tituly zpracování osobních údajů jsou zpracování za účelem uzavírání či plnění smluv, plnění právních povinností, oprávněné zájmy Rosier s.r.o. a souhlas udělený subjektem osobních údajů.

7. Osobní údaje Uživatele jsou zpracovávány manuálně i automaticky, včetně profilování. Rosier s.r.o. považuje osobní údaje za důvěrné a nebude je bez souhlasu subjektů osobních údajů či zákonné povinnosti předávat třetím osobám, ledaže se jedná o subjekt patřící společnosti, které náleží též Rosier s.r.o. , který má sídlo v rámci Evropské unie. K osobním údajům budou mít kromě Rosier s.r.o. přístup též třetí osoby v rámci Evropské unie – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky, a jejichž zpracování splňuje požadavky dle platných právních předpisů, a které zajišťuje náležitou ochranu vašich práv.

8. Osobní údaje zpracovávané jsou zpracovávány po dobu trvání členství/předplatného na Platformě a dobu nezbytně nutnou po jeho ukončení. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu jsou zpracovávány nejdéle do doby odvolání souhlasu, což lze učinit kdykoliv a ukončit tak zároveň členství/předplatné na Platformě.

9. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Rosier s.r.o. zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

10. Subjekty osobních údajů mají dle Nařízení zejména následující práva:
a) Právo na informace;
b) Právo na přístup k osobním údajům a jejich přenositelnost;
c) Právo na opravu nepřesných osobních údajů či jejich doplnění;
d) Právo na výmaz („právo být zapomenut“);
e) Právo na omezení zpracování;
f) Právo vznést námitku;
g) Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
h) Právo získat od Rosier s.r.o. potvrzení o tom, zda jsou osobní údaje subjektu zpracovávány.

11. Svá práva mohou subjekty osobních údajů realizovat prostřednictvím tohoto poučení, po přihlášení v členské sekci Platformy či kontaktováním Rosier s.r.o. . Pro podrobnější poučení, informace o zpracování osobních údajů a výkon svých práv se subjekt osobních údajů může obrátit na Rosier s.r.o. prostřednictvím kontaktního formuláře.

12. V rámci zobrazeného reklamního obsahu na vybraných reklamních pozicích zpracovává Seznam.cz, a. s. některé informace z cookies. Více informací o nastavení najdete na stránkách Seznam.cz, a. s..

Nepřehlédněte

Vykouzlete si letní náladu knihou! Moje velké řecké léto a Toskánské dědictví: Dvě knižní novinky, které vás přenesou na sluncem zalitý jih Evropy

17.05.2024 | Tipy na knihy

Tim Weaver: „Mám obrovské štěstí, že se psaní můžu věnovat na plný úvazek.“ V květnu vychází už třináctý díl detektivní série o Davidu Rakerovi

16.05.2024 | Rozhovory

Šikmý kostel: Literární zpráva o kraji, kde to bylo všechno trochu jinak. Knižní fenomén rozebírá ve svém eseji publicista a pedagog Martin Groman

15.05.2024 | Ostatní

Žhavá láska mezi krasobruslařkou a kapitánem hokejového týmu: Kniha Na ledě by neměla uniknout žádné fanynce romantického bestselleru Hypotézy lásky

14.05.2024 | Recenze

„Česko mi přirostlo k srdci,“ říká Julie Caplinová. Oblíbená spisovatelka v rozhovoru prozradila, že právě odevzdala rukopis příběhu, který se odehrává v Praze

13.05.2024 | Rozhovory

magazín knihkupec

je nezávislý tištěný měsíčník přinášející informace o knižních novinkách, rovněž ale o důležitých událostech ze světa kultury a umění.

Tento portál je neúplným zrcadlem jeho redakčního obsahu. Některé články, recenze, knižní ukázky a pod. vycházejí pouze v jeho tištěné podobě. Pro tu ovšem musíte navštívit některé kamenné knihkupectví, kde jej dostanete zdarma ke svému nákupu.